Ubezpieczenia na Zdrowie i Życie

Korzystnie ubezpiecz swóje Życie i Zdrowie

Zdrowie i życie to bezcenny dar, który z obowiązku należy chronić. W razie śmierci lub trwałego kalectwa otrzymasz odszkodowanie, które zapewni twojej rodzinie  środki na utrzymanie.

Ubezpieczenie na zdrowie i życie może obejmować:

  • Ciebie Osobiście
  • Twoje Dzieci
  • Członków Twojej Rodziny

Dla Każdego!

Warta Ochrona jest produktem uniwersalnym – zarówno dla singli, jak i całych rodzin będących w związkach formalnych jak również nieformalnych.

Nowy produkt oferuje możliwość ubezpieczenia zdrowia na kwotę nawet 600 000 zł. Oznacza to, że gdyby posiadacz polisy poważnie zachorował i potrzebował środków na leczenie, to otrzyma WYSOKIE ŚWIADCZENIE.

 

Wygodnie i prosto

Ubezpieczenie zostało przygotowane w formie wygodnych pakietów. Klient może wybrać odpowiedni dla siebie wariant ochrony i kwoty świadczeń.

 

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny

Twoja Przyszłość jest w Twoich Rękach

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość?

Ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. Takie rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość.

Jaką ochronę gwarantuje Warta Twoja Przyszłość?

W ramach Warta Twoja Przyszłość masz możliwość wyboru spośród dwóch wariantów ubezpieczenia

 

Suma Ubezpieczenia w wariancje A:

większa z wartości: Gwarantowana suma ubezpieczenia albo wartość polisy powiększona o wartość dodatkową polisy

 

Suma Ubezpieczenia w wariancje B:

suma Gwarantowanej suma ubezpieczenia oraz wartości polisy, powiększona o wartość dodatkową polisy.

Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?

Składka regularna może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną.

 

Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości:

miesięcznie – 125 PLN.

kwartalnie – 375 PLN,

półrocznie  – 750 PLN,

rocznie – 1500 PLN,

 

W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej  wynosi  1000 PLN

Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki?

W przypadku niezapłacenia składki regularnej Warta wzywa ubezpieczającego do zapłaty wszystkich zaległych składek regularnych w Dodatkowym terminie.

 

Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a Ubezpieczający w dodatkowym terminie nie ureguluje zaległości, Ubezpieczyciel dokona przeniesienie równowartości wszystkich zaległych Składek regularnych z Indywidualnego konta inwestycyjnego składek dodatkowych na Indywidualne konto inwestycyjne składek regularnych.

 

Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a w Dodatkowym terminie ubezpieczający nie dokona wpłaty zaległych składek wówczas:

  • jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej Składki regularnej nastąpiła przed upływem 5 lat polisowych – umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
  • jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie 5 lat polisowych- umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe.

Jakie opcje dodatkowe można dokupić do Warta Twoja Przyszłość

Możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia:

– Przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

– Choroba Śmiertelna Ubezpieczonego

Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby ubezpieczonego?

Podpisując umowę ubezpieczenia można zabezpieczyć swoje zdrowie. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wystąpienia Choroby Śmiertelnej.

 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Choroby śmiertelnej Ubezpieczonego polega na wypłacie Ubezpieczonemu świadczenia, w zależności od wybranego wariantu umowy podstawowej,  w następującej wysokości :

 

dla Wariantu A:

50% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Gwarantowaną sumą ubezpieczenia ustaloną przez strony w Umowie ubezpieczenia, a wartością Indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na pierwszy dzień Miesiąca polisowego

 

dla Wariantu B:

50% Gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony w Umowie ubezpieczenia

 

W przypadku zgonu Ubezpieczonego po dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby Śmiertelnej, Ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w ramach Umowy ubezpieczenia, o świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego

Jak działa opcja przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa?

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na przejęciu opłacania składki regularnej wynikającej z umowy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia.

Zabezpieczenie rodziny

Dla każdego kto chce zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Dla chcących regularnie gromadzić oszczędności i zapewnić sobie ochronę w razie śmierci, inwalidztwa czy poważnych kłopotów ze zdrowiem.

Przed czym chroni?

Przed pozostawieniem rodziny bez środków do życia w razie śmierci.
Kłopotami finansowymi w razie choroby, pobytu w szpitalu czy wypadku.

Przed brakiem środków finansowych na realizację życiowych planów i marzeń
Przed finansowymi skutkami Twojej śmierci, wypadku czy kłopotów ze zdrowiem.

Co dostajesz?

Szeroki zakres ochrony dostępny dotąd tylko w ubezpieczeniach grupowych.
Możliwość uzyskania świadczeń nawet z tytułu 50 ryzyk.
Gwarancję pomocy medycznej 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

ubezpieczenia_lublin_ubezpieczenia_na_zdrowie_i_zycie