Ubezpieczenia Komunikacyjne

Korzystnie ubezpiecz swój Samochód

ubezpieczenia lublin - ubezpieczenia Komunikacyjne - AUBA

Ubezpieczenia Komunikacyjne należą do najbardziej powszechnych ubezpieczeń z całej palety produktów ubezpieczeniowych. Najważniejszym  ubezpieczeniem komunikacyjnym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC, następnie dobrowolne ubezpieczenie AC i ubezpieczenie NNW. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera wszystkie powyższe ubezpieczenia i należy do najbardziej atrakcyjnych ofert.

Jeśli jesteś zainteresowany korzystnym ubezpieczeniem swojego samochodu, motocykla, ciągnika, przyczepki, cysterny, itp. serdecznie zapraszam do kontaktu.

Podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne:

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdu.

Ubezpieczenie OC chroni samochody ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Przymusowy charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Autocasco, auto-casco, AC jest to dobrowolne ubezpieczenie samochodów, lub motocykli, itp. od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia AC jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Zakres praw i obowiązków ubezpieczenia autocasco kształtowany jest przez strony umowy.

Ubezpieczenie NNW jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka. Powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia lub stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów występujących w obrocie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pakiet ubezpieczeniowy jest najkorzystniejszą opcją  i zawiera w sobie wszystkie dostępne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych tj.: OC, AC i NNW.

ubezpieczenia_lublin_i_okolice_ubezpieczenia_komunikacyjne_auto_casco

Włamania do samochodów lub ich kradzieże są zjawiskiem nagminnym. Złodzieje traktują nasze samochody jak łatwo-dostępny magazyn części zamiennych. A właściciel często zapomina, że samochód to nie tylko wartościowy przedmiot ale przede wszystkim niezbędny środek transportu w codziennym życiu. Utrata prywatnego lub firmowego auta to początek fali poważnych kłopotów i strat finansowych.

Ubezpiecz swój samochód już dziś!.

bogdan_anasiewicz_ubezpieczenia_lublin_i_okolice_ubezpieczenia_komunikacyjne_oc_ac_nnw

W szalonym tempie dnia każdemu zdarza się pozostawić na widoku wartościowy przedmiot w samochodzie. Taka sytuacja to idealną okazją dla złodzieja, który bezwarunkowo wybiję szybę w aucie aby dostać się do wnętrza.

Samochód z wybitą szybą nie nadaję się do dalszej jazdy i naszym obowiązkiem jest wstawić go do warsztatu i opłacić kosztowny serwis.

Pamiętaj, z ubezpieczeniem AC lub ubezpieczeniem OC z opcją Auto Szyby otrzymasz pełny zwrot kosztów za wymianę szyb.

auba_ubezpieczenia_lublin_i_okolice_ubezpieczenia_komunikacyjne_oc_ac_nnw

Ulice naszych miast stają się torami wyścigowymi a zatłoczone pobocza zaparkowanymi i wciąż przybywającymi samochodami sprzyjają powstaniu kolizji drogowych. W razie powstania kolizji drogowej nie zapomnij spisać oświadczenia i wszystkich danych z polisy OC sprawcy. W razie jakich kol-wiek wątpliwości możesz zawsze liczyć na moją pomoc.

Zadzwoń +48 601 396 486

Anasiewicz_ubezpieczenia_lublin_i_okolice_ubezpieczenia_komunikacyjne_oc_ac_nnw

Naprawy powypadkowe często przekraczają wartość naszego samochodu. W razie postania szkód w wypadku lub kolizji drogowej:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC sprawcy wypadku, zapewnia poszkodowanemu darmowe holowanie, samochód zastępczy oraz usługę likwidacji szkód.
  • Ubezpieczenie Auto Casco zapewnia pełną ochronę przed skutkami wypadku, działania żywiołów, włamaniami, kradzieżą lub dewastacją.